Bianca Boya
   
BİANOL (Metal Efektli Boya)
Solvent bazlı, parlak, metalik efektli enamel dekoratif son kat boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Yeni veya daha önceden boyanmış, yüzey hazırlığı yapılmış ahşap veya metal dekorlar, süslemeler ve dekoratif objelerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ
• Parlaktır.
• Fırça, rulo veya püskürtme yapılarak uygulanır.
• Nemli bir bez ile silinebilir.

UYGULAMA

Yüzey mutlaka kuru olmalıdır. Hava sıcaklığı minimum 10ºC, bağıl nem uygulama ve kuruma sırasında %80 in altında olmalıdır.
Boyanmamış yüzeyler: Kir, toz, yağ ve pas temizlenmelidir. Ahşap ve karton yüzeylerde üst kaplama rengine yakın renkte astar ile 1-2 kat astarlanır. Kuru iç cephe metal yüzeylerde Solvent Bazlı Dekoratif Boya doğrudan uygulanabilir. Alüminyum yüzeyler hazırlanmadan önce pürüzlendirilmelidir.
Önceden boyanmış yüzeyler:
  Boyalı yüzey deterjanla yıkanıp, temizlenir ve su ile dikkatlice yıkanır. Parlak ve endüstriyel boyalı zayıflayan yüzeyler ıspatula ile kazınır ve zımparalanır. Zımpara tozları silinir. Çatlak ve delikler macun ile doldurulur ve zımparalanır. Ahşap yüzeyler üst kaplama rengine uygun astar kullanılarak astarlanır. Metal yüzeyler Antipas ile astarlanır. Metal pigmentlerin özelliğinden dolayı rengin homojenliğini koruması için kullanmadan önce ve kullanım sırasında iyice karıştırılmalıdır. Eğer gerekirse sentetik tiner ile inceltme yapılabilir. Fırça veya rulo ile 1-2 kez uygulanmalıdır. Geniş alanlar için rulo veya püskürtme uygulaması yapılabilir.

İNCELTME (Hacimce)
Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (23ºC sıcaklık ve %50 rutubetli hava koşullarında)

Dokunma Kuruması: 1 saat.
Sertleşme Kuruması: 24 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN
Boyanacak yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 lt boya ile 10 -13 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

0,75 lt. / 0,35 lt. / 0,20 lt.

GÜVENLİK UYARILARI

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S7: Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.
S9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin-Sigara içmeyin.
S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29/35: Kanalizasyon sistemine boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S43: Alevlenmesi durumunda kuru kimyasallar, karbondioksit gibi söndürücüler kullanın.
S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun(mümkünse etiketi gösterin.)
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun kabı veya etiketi gösterin.
S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ettirin.
S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

TEHLİKE UYARILARI

R10: Alevlenir.
R38: Cildi tahriş eder.
R45: Kansere neden olabilir.
R48/20: Zararlı: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski
R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R67: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.