Bianca Boya
   
BİFERRO (Antikorozif Boya)
Alkid reçine esaslı, demiroksit ve antikorozif pigment karışımı içeren hızlı kuruyan, korozyona dayanıklı dekoratif son kat boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Yüzey hazırlığı yapılmış her türlü metal yüzeylere, metal iç-dış mobilya aksesuarlarında ve çelik konstrüksiyonlarda kullanılır. Dekoratif görüntüsü nedeniyle beton ve ahşap yüzeylerde de güvenle kullanılır.


ÖZELLİKLERİ
• Hızlı kurur.
• Yapısındaki pigmentlerden dolayı yüzeyin maruz kalabileceği atmosferik neme ve korozyona karşı dayanıklı film tabakası oluşturur.
• Yüzey toleranslı boya oluşundan paslı yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

Boya işlemine başlamadan önce yüzeyi kir, toz, yağ ve tabaka halinde olabilecek pastan uygun bir yöntem kullanarak temizleyiniz. Uygulamaya başlamadan önce kutuyu iyice karıştırınız.(Kutu kapağı açılmadan önce çalkalama yeterli değildir.) Püskürtme ile uygulama durumunda %25 oranında Tiner ilave ediniz ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırınız. Yeni veya paslı yüzeyler için 3 kat, eski boyalı yüzeyler için 2 kat uygulama yapılmalıdır. 5ºC nin altında ortam ve 30ºC nin üzerindeki yüzey sıcaklıklarında uygulama yapmaktan kaçınınız. Katlar arasındaki 15-20 dakika ara ile 2-3 kat uygulama yapılmalıdır. (Katlar arasındaki uygulama 3 saati geçmemelidir.)

İNCELTME (Hacimce)
Püskürtme ile uygulamada sentetik tiner ile %25 oranında inceltme yapılır.

KURUMA SÜRESİ (25ºC sıcaklık ve %50 rutubetli hava koşullarında)

Dokunma Kuruması: 15-30 dakika.
Toz Tutmama Süresi: 30-60 dakika.
Sert Kuruma Süresi: 48 saat.
Tam Kürlenme Süresi: 6 hafta.

ASTARLANABİLEN ALAN
Boyanacak yüzeyin özelliğine bağlı olarak 1 lt boya ile 10-12 m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

AMBALAJ

2,50 lt. / 0,75 lt.

TEHLİKE UYARILARI
R10: Alevlenir.
R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R38: Cildi tahriş eder.
R48/20: Zararlı: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski
R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

GÜVENLİK UYARILARI
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S43: Alevlenmesi durumunda kuru kimyasallar, karbondioksit gibi söndürücüler kullanın.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun kabı veya etiketi gösterin.
S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S64: Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın(kişinin bilinci yerinde ise).