Bianca Boya
   
FORZA BORDÜR BOYASI
Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı, çabuk kuruyan son kat boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Asfalt, kaldırım, yaya geçidi, otopark, tenis kortlarında ve bordür taşlarında işaretleme amacıyla kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ
• Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir.
• Esnektir.
• Çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır.
• Mat bir boyadır.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. %5-10 oranında Selülozik veya Rapid Tiner ile inceltilmelidir. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Katlar arasında 30 dk. kadar beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5ºC nin üzerinde olmalıdır.

İNCELTME (Hacimce)

Fırça, rulo ve pistole uygulamalarında % 5 -10 oranında Selülozik veya Rapid Tiner ile inceltilir.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

Dokunma Kuruması: 10 dakika.
Toz Tutmama: 30 dakika.
Sertleşme Kuruması: 1 - 2 saat.

BOYANABİLEN ALAN

500 gr/m² (300 µ kuru film kalınlığında)

PARLAMA NOKTASI
27ºC

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

AMBALAJ

25,00 kg.

GÜVENLİK UYARILARI

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S43: Alevlenmesi durumunda kuru kimyasallar, karbondioksit gibi söndürücüler kullanın.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun kabı veya etiketi gösterin.
S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

TEHLİKE UYARILARI

R10: Alevlenir.
R48/20: Zararlı: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski
R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R67: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.