Bianca Boya
   
FORZA SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI
Silikon emülsiyon esaslı, dış cephe boya (beyaz) astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva yapılmış her türlü duvar yüzeyi, tuğla, beton v.s. yüzeyler.

ÖZELLİKLERİ
• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.

• Boya sarfiyatını azaltır.
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
• Yosun ve bakteri oluşumuna engel olur.
• Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
• Boyanın dayanım ömrünü arttırır.

UYGULAMA

Forza Silikonlu Dış Cephe Astar uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Forza Silikonlu Astar tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Bianca Silikonlu Astar uygulandıktan 6 saat sonra Bianca Forza Silikonlu Dış Cephe Boya uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5ºC ile 30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İNCELTME (Hacimce)

Su ile en çok % 10 oranında inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

Son kat boya uygulaması: 6 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN
1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat astarlanır.

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

AMBALAJ

12,00 lt.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ
• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.