Bianca Boya
   
İÇ CEPHE DOLGULU ASTAR
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu özellikli, beyaz pigmentli iç cephe boya astarıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Mineral esaslı çok emici yüzeylerde ve ilk defa boya uygulamalarından önce kullanılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ
• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.
• Boya sarfiyatını azaltır.
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
• Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller.
• Boyanın dayanım ömrünü arttırır.

UYGULAMA

Bianca Dolgulu İç Cephe Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Bianca Dolgulu İç Cephe Astarı tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Bianca Dolgulu İç Cephe Astarı uygulandıktan 6 saat sonra sonkat boya uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5ºC en çok +30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.

İNCELTME (Hacimce)
Su ile % 30 oranında inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

Son Kat Boya Uygulaması: 6 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN

1 Litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 4 - 8 m² alan tek kat astarlanır.

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

AMBALAJ

20,00 kg. / 3,50 kg.

SAGLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.