Bianca Boya
   
SENTETİK ASTAR
Yüksek örtme kabiliyetine sahip, mat, sentetik alkid reçine esaslı astar boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İçeride ve dışarıda her cins ahşap, duvar, metal son kat boya uygulamasından önce kullanılır.

ÖZELLİKLERİ
• Uygulama yüzeyine mükemmel yapışır.
• Mükemmel örtme gücüne sahiptir.
• Düzgün ve pürüzsüz bir üst düzey oluşturur.
Sentetik bazlı, daha önce boyanmış her cins yüzey üzerine uygulanarak, yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5ºC ile +30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir.
A) Ahşap Yüzeylerde: Bozukluklar varsa macunlama ile düzeltildikten sonra düzgün ve yüksek korumalı bir yüzey elde etmek için Bianca Ahşap Koruyucu uygulamasından sonra Bianca Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır.
B) Metal Yüzeylerde: Bianca Antipas uygulamasından sonra Bianca Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır.
C) İç Yüzeylerde: Duvar yüzeyi saten alçı veya tutkallı macun ile düzleştirilmelidir. Düzleştirilen yüzey 24 - 48 saat kurumaya bırakılmalıdır. Yüzeydeki pürüzler zımpara yapılarak temizlenmelidir. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra Bianca Sentetik Astar uygulamasına geçilir.
Ortam koşullarına göre en az 12 saatte sonkat uygulanacak hale gelir. 48 saatten sonraki sonkat uygulamaları için astar hafif zımparalanarak tozu alınırsa mukavemet arttırılmış olur.

İNCELTME (Hacimce)
Tiner ile % 10 - 15 oranında inceltiniz. Astarı kullanmadan önce iyice karıştırınız.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

Dokunma Kuruması: 2 saat.
Toz Tutmama: 4 - 6 saat.
Sertleşme Kuruması: 8 -10 saat.
Son Kat Uygulama: 12 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN
1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 18 - 22 m² alan tek kat astarlanır.

PARLAMA NOKTASI

38ºC

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

AMBALAJ

15,00 lt. / 2,50 lt. / 0,75 lt.

GÜVENLİK UYARILARI

S2: Çocuklardan uzak tutunuz.
S3/7/9: Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
S24/25: Göz ve deriye temastan kaçının.
S46: Yutma ve içme halinde derhal doktora başvurun.
S51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışın.

TEHLİKE UYARILARI

R10: Alevlenebilir.