Bianca Boya
   
SU-DUR (İzolasyon ve Sıvı Plastik Kaplama)
Akrilik kopolimer esaslı sıvı plastik kaplaması ve izolasyon malzemesidir. Su yalıtımı için kullanılan mevcut malzemelerden çok üstün özelliklere sahip olup kuruduğu zaman elastik geçirimsiz, her türlü zemine herkes tarafından kolayca uygulanabilen, sorunlarınıza çözüm getiren, renklendirilebilen, uzun ömürlü bir izolasyon malzemesidir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Bianca Su-Dur bina içerisinde ve dışındaki duvar, kolon, temel ve çatılarda
su ve rutubetin girmesi istenmeyen her türlü yüzeylerde sıva, tuğla, çini, biriket, ytong, yapılarda yatay düşey tüm yüzeylerde, saçak, yağmurluk, süzgeç ve baca dipleri onarımlarında güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

• Bianca Su-Dur kesinlikle su geçirmez.
• Uygulaması çok basit olup yarı akışkan özelliği vardır. Bu yüzden çok zor yüzeyleri bile kolayca kaplayabilir.
• Elastiktir.
• Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
• Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur.
• Zayıf kimyasallara ve U.V ışınlarına dayanıklıdır.
• Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar.
• Dekoratiftir. Beyaz olarak üretilir.
• Açık mekanlarda 48 saat sonra teste tabi tutulabilir.

UYGULAMA

Bianca Su-Dur uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Bianca Su-Dur özellikle kuru havalarda +5ºC ve +35ºC arasındaki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.
Yüzeylerin durumuna göre Bianca Su-Dur; % 100 oranında su ile inceltilerek bir kat uygulanmalı ikinci kat uygulamada herhangi bir inceltme yapılmadan direkt olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında 24 saatlik bir süre beklenmelidir. Bianca Su-Dur uygulanan yüzeyler 24 saat yağmur, kar ve dondan korunmalıdır.

İNCELTME (Hacimce)
İlk kat için %100 su ile inceltilir. İkinci katta su ile inceltilmeden direkt olarak uygulanır.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

İlk Kuruma: 12 saat.
Son Kuruma: 24 saat.
Test kuruması: 48 saat.

ASTARLANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1 - 2 m² alan tek kat astarlanır.

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

AMBALAJ

15,00 lt. / 2,50 lt. / 0,75 lt.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.