Bianca Boya
   
VALS LUX
Ahşap ve Metal Yüzeyler İçin Parlak Boya. Akrilik kopolimer esaslı, uzun ömürlü, su bazlı, parlak görünümlü, çok beyaz ve örtücü, silinebilir, iç ve dış yüzey dekoratif son kat emülsiyon boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Uygun bir şekilde hazırlanmış eski veya yeni ahşap, metal ve mineral iç ve dış yüzeylerde kullanılır. Sentetik boyanın üzerine tatbik edilir.

ÖZELLİKLERİ
• Solvent içermediği ve su ile inceltildiği için kokmaz.
• İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.
• UV ve ısıya karşı dayanıklıdır. Zamanla sararmaz, çatlamaz.
• Su bazlı olduğu için çabuk kurur. 3 - 5 saat içinde ikinci kat uygulamasına geçilebilir.
• Parlaklığı kalıcıdır.
• Su geçirmez, silinebilir, ovalanabilir.
• Üstün örtme gücüne sahiptir.
• İçte ve dışta; ahşap, metal ve mineral her türlü yüzeye uygulanabilir.
• Alkid esaslı boyalara göre daha yüksek nem, buhar geçirgenliği sebebi ile binaların nefes almasını sağlar.
• Yan malzemenin (rulo, fırça vb) temizliğinde su kullanıldığı için daha ekonomiktir.
• Uygulama şartlarına bağlı kalınarak sentetik (yağlı) boyanın üzerine tatbik edilebilir.

UYGULAMA

Bianca Vals Lux uygulaması yapılacak yüzeyler; yağ, pas ve kabarmış gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. +5ºC’nin üzerinde uygulanmalıdır.
Yeni boyanacak ahşap yüzeyler: Ağaç üzerindeki budaklar temizlenmelidir. Bianca Vals Lux Ahşap Astarı ile yüzey doyurulmalıdır. Bu şekilde ahşap içerisinde oluşacak mantar, küf ve kurtlara karşı önlem alınmış olunur. 6 saat sonra Bianca Vals Lux fırça, rulo veya püskürtme metodlarından biri ile iki kat olarak uygulanır.
Eski boyalı ahşap yüzeyler (yüzey sentetik veya su bazlı): İnce zımpara ile yüzeydeki oksidasyon tabakası alınır. Macunlama ve zımparalama yapılan yüzey Bianca Vals Lux ile boyanır. Boyadan önce Bianca Vals Lux Ahşap Astar kullanılması tavsiye edilir.
Yeni boyanacak metal yüzeyler: Öncelikle metal üzerindeki yağ pas ve her türlü kirlilik yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Daha sonra pas önleyici olarak sentetik antipas ile astarlanmalıdır. 6 saat sonra Bianca Vals Lux fırça, rulo veya püskürtme metodlarından biri ile uygulanır.
Eski boyalı metal yüzeyler (yüzey sentetik veya su bazlı): Yüzey ince zımpara ile oksidasyon tabakasından arındırılmalıdır. Paslanma belirtisi yoksa son kat olarak Bianca Vals Lux fırça, rulo veya püskürtme metodlarından biri ile uygulanır.

İNCELTME (Hacimce)

Su ile ilk kat ve ikinci kat için max. % 10 oranında inceltiniz. İnceltilmeden de uygulaması yapılabilir. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

İlk Kuruma: 1 saat.
İkinci Kat Uygulama: 5 saat.
Son Kuruma: 24 saat.
Test mukavemetini 4 gün sonra kazanır.

BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 14 m² alan tek kat boyanır.

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

AMBALAJ

15,00 lt. / 2,50 lt. / 0,75 lt.

SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.