Bianca Boya
   
YOL ÇİZGİ BOYASI
Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı, çabuk kuruyan son kat boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Asfalt, kaldırım, yaya geçidi, otopark ve tenis kortlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ
• Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir.
• Esnektir.
• Çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır.
• Zaman içinde renk değiştirmez.
• Mat bir boyadır.
• Pigment yapısı sayesinde gece görüşünü kolaylaştırır.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. Ortam sıcaklığı 15 - 30°C arasında olmalıdır. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat Boya tatbik edilir. Pistole uygulamalarında normal koşullarda çift kat, 60 - 70°C sıcak uygulamalarda tek kat olabilir. Katlar arasında 30 dk kadar beklenmelidir.

İNCELTME (Hacimce)

Fırça ve rulo uygulamalarında % 5 Yol Çizgi Boyası Tineri, pistole uygulamasında normal koşullarda % 5 tiner ilave edilir. 60 - 70°C sıcaklıkta pistole uygulamasında tiner ilave etmeye gerek yoktur.

KURUMA SÜRESİ (20ºC)

Dokunma Kuruması: 10 dakika.
Toz Tutmama: 30 dakika.
Sertleşme Kuruması: 1 - 2 saat.

BOYANABİLEN ALAN

500 gr/m² (300 µ kuru film kalınlığında)

PARLAMA NOKTASI
21ºC

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

AMBALAJ

25,00 kg.

GÜVENLİK UYARILARI

S2: Çocuklardan uzak tutunuz.
S3/7/9: Ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun,sigara içmeyin.
S23: Ürün buharını solumayın
S24/25: Göz ve deriye temastan kaçının.
S38: Yetersiz havalandırma şartlarında,uygun solunum cihazı takın.
S46: Yutma ve içme halinde derhal doktora başvurun.
S51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışın.

TEHLİKE UYARILARI

R11: Kolay alevlenebilir.
R20/21: Solunduğunda/cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.